Schaatspeloton.nl - Nieuws - Overeenkomst KNSB-SWM: ONK toch op 26 januari

Overeenkomst KNSB-SWM: ONK toch op 26 januari

geplaatst donderdag 8 december 2005 om 00:00:00 op Schaatspeloton.nl

De Stichting Wintermarathon (SWM) en de Sectie Marathon van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) hebben woensdag overeenstemming bereikt over de datum van het Open Nederlandse Kampioenschap op natuurijs.

Op 25 november jl. had de Geschillencommissie van de KNSB de SWM vooralsnog in het gelijk gesteld in dit dispuut. De KNSB erkent deze beslissing en betreurt het feit dat haar communicatie in het verleden naar de SWM in deze niet zorgvuldig is geweest. De SWM treft volgens de KNSB derhalve geen enkele blaam in deze zaak.

Doel van het gesprek van 7 december was te onderzoeken of het mogelijk was om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor het datumconflict voor het jaar 2006 te realiseren.

Het was in het gesprek van 7 december 2005 duidelijk dat met name de Vereniging van Marathon Schaatssponsors (VMS) en de Rijdersraad onverkort vast wilden houden aan de datum van 26 januari 2006 voor het ONK, ondanks de heldere uitspraak van de Geschillencommissie. Hiermee was er een serieus risico gerezen dat niet alle wedstrijdrijders zouden kunnen strijden om de nationale titel. Dit risico werd door de SWM en de KNSB in het belang van de sport onaanvaardbaar geacht.

De SWM heeft om deze problematiek op te lossen, ondanks de uitspraak van de Geschillencommissie, zich toch bereid verklaard om in het belang van de marathonschaatssport het ONK op 26 januari te organiseren. De Alternatieve Elfstedentocht 200 km wordt als gepland op 28 januari 2006 verreden.

De KNSB en de SWM hebben daarnaast mondelinge afspraken gemaakt over een contract tussen de KNSB en de SWM inzake de organisatie van het ONK op de Weissensee voor een langere periode, waarbij – ingaande 2007 – het ONK tenminste 3 maal op de Weissensee zal worden verreden.
In dit contract zullen de data van de wedstrijden worden vastgelegd om daarmee vroegtijdig duidelijkheid naar de rijders, sponsoren, recreanten en alle overige betrokkenen te garanderen. Dit contract zal door partijen in januari 2006 op de Weissensee worden ondertekend.

Zowel KNSB en SWM zijn verheugd over de bereikte oplossing. Het is ons beider intentie de komende jaren samen te werken aan een verdere professionalisering van de marathonschaatssport en prachtige evenementen voor iedereen op de Weissensee.