Schaatspeloton.nl - Nieuws - Onrust na afronding mediation KNSB; "Geen impact op de seizoensstart"

Onrust na afronding mediation KNSB; "Geen impact op de seizoensstart"

geplaatst dinsdag 4 september 2018 om 21:18:32 op Schaatspeloton.nl

De KNSB verwacht niet dat de onrust impact zal hebben op de seizoensstart 20 oktober in Amsterdam.

De KNSB verwacht niet dat de onrust impact zal hebben op de seizoensstart 20 oktober in Amsterdam. (bron: Schaatspeloton.nl)

De KNSB heeft afgelopen week een mediationtraject tussen de verschillende bestuurlijke partijen in het marathonschaatsen afgerond. Als gevolg hiervan zijn er inmiddels vacatures geplaatst voor een nieuw sectiebestuur, wordt er een interim scheidsrechterscommissie gezocht en gaat Arjan Smit competitieleider Willem Hut ondersteunen. De communicatie hierover lijkt echter juist weer onrust veroorzaakt te hebben in onder andere het jurycorps. Ook heeft het er toe geleid dat assistent-competitieleider Ruud Kappe onmiddellijk zijn werkzaamheden voor de KNSB heeft neergelegd.

Na afloop van het vorige seizoen heeft de KNSB een mediationtraject gestart om langlopende strubbelingen binnen de verschillende bestuursorganen van het marathonschaatsen uit te praten. In het proces waren het vooral het sectiebestuur, het bondsbureau en de scheidsrechterscommissie die rond de tafel aanschoven. Afgelopen week is deze mediation afgerond en is de uitkomst gecommuniceerd naar een bredere groep van betrokkenen in het marathonschaatsen. "Ik ben dan ook blij dat ik in dit kader in de 'we' vorm kan spreken als ik zeg dat het traject is afgerond en er in gezamenlijkheid afspraken zijn gemaakt voor een duurzame vorm van samenwerking tussen alle betrokkenen." Schrijft een positieve Herman de Haan, de nieuwe directeur-bestuurder van de schaatsbond, in deze brief om vervolgens de genomen acties op te sommen.

Nieuw sectiebestuur en scheidsrechterscommissie
Een van de uitkomsten is dat het huidige sectiebestuur half oktober zal gaan aftreden. De bond heeft inmiddels vacatures geplaatst voor de invulling van dit bestuur. Alle rollen van voorzitter tot budgetbewaker, en van secretaris tot losse leden worden gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 24 september melden waarna de selectiecommissie bestaand uit leden van de verschillende gewestelijke technische commissies (GTC's) tussen 25 september en 5 oktober de eerste gesprekken zal gaan voeren.

Omdat met die tijdslijnen het nieuwe sectiebestuur niet benoemd zal kunnen worden bij de al geplande najaarsvergadering van 24 september zal er voor de benoeming een extra vergadering worden uitgeschreven voor 16 oktober. Het lijkt er nu dus op dat het nieuwe bestuur er pas vlak voor de seizoensstart van 20 oktober zal zijn.

Een bijna volledig nieuwe interim scheidsrechterscommissie zou er al eerder moeten zitten. Gestreefd wordt er om dit deze week rond te krijgen. Piet Wieringa, de huidige voorzitter van de scheidsrechterscommissie en tevens lid van het controlerende sectiebestuur, blijft in deze commissie actief. Daarnaast zal er een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden gekozen worden. Na de benoeming van het nieuwe sectiebestuur zal deze vervolgens spoedig een nieuwe volwaardige scheidsrechterscommissie gaan werven en voordragen.

Willem Hut gaat samenwerken met Arjan Smit
Ook rond de positie van competitieleider en disciplinemanager Willem Hut verandert het een en ander. Hut die sinds 2015 vanuit het bondsbureau het gezicht van het marathonschaatsen is krijgt Arjan Smit naast zich. Smit, net als Hut oud-marathonschaatser, is op dit moment al disciplinemanager Inline-skaten bij de KNSB. Willem Hut zal een deel van de verantwoordelijkheden gaan overgedragen aan Arjan Smit. Over de precieze taakverdeling worden de komende dagen afspraken gemaakt met de technisch directeur. Directeur-bestuurder De Haan geeft aan dat Smit in elk geval het aanspreekpunt zal zijn voor het sectiebestuur marathon, de (interim) scheidsrechterscommissie en de GTC's. "De komende periode zal ook worden gebruikt om de taken en verantwoordelijkheden binnen de marathonomgeving te herverdelen over het bondsbureau en een aantal nieuwe vrijwilligers. Dit laatste geheel in lijn met de zowel de uitkomsten van de kerntakendiscussie, de geldende reglementen en ons motto 'samen voor het schaatsen'." Aldus De Haan.

Ruud Kappe legt taken neer, excuses KNSB voor manier van communiceren
Een van de besluiten uit de mediation is ook dat de taken van assistent-competitieleider Ruud Kappe overgenomen worden door anderen. Als reactie op verzonden communicatie hierover laat Kappe vrijdag meteen weten zijn werkzaamheden voor de KNSB onmiddellijk stop te zetten. In een schrijven uit Kappe, die overigens zelf deelnam in het mediationtraject, vooral zijn verbazing dat hij naar eigen zeggen "na 5-6 jaar belangeloos vrijwilligerswerk, zonder enige vorm van feedback vanuit het bondsbureau over disfunctioneren, op deze wijze bedankt wordt en dit via via moet vernemen."

Desgevraagd klinkt vanuit de schaatsbond spijt over deze manier van communiceren. "Naast de brief aan de bredere betrokkenen is er ook een aparte communicatie naar de scheidsrechters gegaan. Hieruit werd duidelijk dat Ruud Kappe's rol zou worden overgenomen. Dit was niet de bedoeling." laat KNSB-persvoorlichter Carl Mureau weten. "De bedoeling was in gesprek te gaan en de werkzaamheden van Ruud op een nette manier af te bouwen. Wij hebben hiervoor onze excuses gemaakt aan Ruud."

Kappe twijfelt zelf aan het draagvlak onder de mediation. "Ik ben van mening dat de directie slechts een zeer beperkt aantal stakeholders heeft gehoord in hun ori├źntatie, waarbij met name de ingezonden brieven en adviezen vanuit topdivisie- en beloftenplatforms, sponsoren en jury volledig lijken te zijn genegeerd. Volgens mij is deze bijzondere besluitvorming niet in het belang van de verdere ontwikkeling van de marathonschaatssport en ik betwijfel of de directie de consequenties van de besluitvorming overziet." Aldus de Noord-Hollander.

De bond heeft die twijfel niet. "Wij geloven nog steeds dat de stappen uit de mediation de goede stappen zijn en we gaan dit de komende tijd op pakken." Laat Carl Mureau weten.

"Onder Arie Koops als technisch directeur hebben wij altijd onvoorwaardelijke steun gehad in de ontwikkeling van multidisciplinairiteit en de marathon specifiek binnen de topsport." blikt Ruud Kappe terug op wat hij een prachtige tijd als vrijwilliger bij de KNSB noemt. "Ik ben blij met dat wat we aan verbeteringen hebben bereikt op het gebied van reglementen, waaronder veiligheid, verbeterde samenwerkingsovereenkomst met de ploegen en het inschrijvingsproces, verbeterd marathoninformatieboekje, verdere internationalisering, Ook is de doorontwikkeling regiotop dames naar beloftendivisie dames zo goed als gerealiseerd". Aldus Kappe die vervolgens een positieve draai probeert te geven aan zijn afscheid bij de KNSB "En ik heb nu meer tijd voor andere dingen, zoals een masterstudie, tennissen, hardlopen en thuis" kijkt Kappe alweer vooruit.

Juryleden trekken zich terug, KNSB verwacht geen impact op seizoensstart
Verschillende landelijke juryleden hebben na de uitkomst van de mediation inmiddels aangegeven komende winter niet beschikbaar te zijn omdat zij niet opnieuw betrokken willen raken in het conflict tussen competitieleiding en de scheidsrechterscommissie. "Er is sprake van een conflict tussen scheidsrechterscommissie en competitieleider. Daar zijn juryleden ongewild bij betrokken en dat heeft als gevolg gehad dat de scheidsrechterscommissie haar taken weinig tot niet heeft uitgevoerd. Dit ten nadele van het jurywerk." Zo vat een van deze juryleden, die er zelf voor heeft gekozen op te zeggen, de situatie vanuit zijn perspectief samen. "Het conflict is niet opgelost en de juryleden vrezen eenzelfde situatie als vorig jaar en hebben daarom opgezegd."

Het terugtrekken van de juryleden zet vraagtekens bij het nieuwe seizoen dat 20 oktober in Amsterdam van start moet gaan. Maar vanuit de KNSB klinkt vertrouwen. "We gaan er niet vanuit dat dit impact heeft op de seizoensstart" laat persvoorlichter Carl Mureau van de schaatsbond desgevraagd weten. "We gaan de schouders er onder zetten om een goede start voor het nieuwe seizoen te maken"