Schaatspeloton.nl - Nieuws - Wiebe Wieling beoogd opvolger van Henk Kroes

Wiebe Wieling beoogd opvolger van Henk Kroes

geplaatst vrijdag 18 november 2005 om 00:00:00 op Schaatspeloton.nl

Van links naar rechts: Immie Jonkman, Wiebe Wieling, Henk Kroes en Marlise Vroom

Van links naar rechts: Immie Jonkman, Wiebe Wieling, Henk Kroes en Marlise Vroom (bron: Vereniging "De Friesche Elf Steden")

Het bestuur van de Vereniging " De Friesche Elf Steden" stelt tijdens de ledenvergadering op 16 december a.s. aan haar leden voor om Wiebe Wieling te benoemen als bestuurslid met de bedoeling op termijn het voorzitterschap van Henk Kroes over te nemen. Om de continuïteit te waarborgen is gekozen voor deze ruime inwerkperiode.

Wiebe Wieling (49) is woonachtig in Hurdegaryp en is lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool van Groningen. Hij heeft de Elfstedentocht twee maal volbracht. Henk Kroes "Ik ben heel blij dat Wiebe Wieling bereid is gevonden om mij ter zijner tijd op te volgen". Wiebe Wieling, vindt het "een grote uitdaging waar ik me graag voor wil inzetten".

Ook Marlise Vroom, bestuurslid van de Vereniging "De Friesche Elf Steden" belast met publiciteit, heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Zij is bijna tien jaar bestuurslid geweest en maakte als eerste vrouwelijke bestuurslid een Elfstedentocht mee. In haar plaats stelt het bestuur voor om Immie Jonkman te benoemen. Immie Jonkman (34), woonachtig in Suwâld, is voormalig journaliste van Omrop Fryslân en heeft een eigen bedrijf voor communicatie en organisatie.

Henk Kroes "ik zie in Immie Jonkman een uitstekende kandidaat om de taken van Marlise Vroom over te nemen".