Schaatspeloton.nl - Nieuws - Veel discussie en bijval over Top Divisierijders in de Eerste Divisie

Veel discussie en bijval over Top Divisierijders in de Eerste Divisie

geplaatst vrijdag 21 oktober 2011 om 19:11:10 op Schaatspeloton.nl

De oproep aan Top Divisierijders om niet meer in de Eerste Divisie mee te strijden die Martijn de Groot (Goesting/BTB Riedas) heeft tot veel beroering en discussie geleid. Veel Eerste Divisierijders geven in hun reactie De Groot gelijk. Schaatspeloton.nl verzamelde reacties en liet Marathoncoördinator Teun Breedijk reageren. Breedijk geeft in elk geval aan dat de wedstrijdjury moet optreden als Top Divisierijders onreglementaire hulp verlenen.

Hiermee reageert Breedijk op de vraag hoe hij tegenover de door betrokkenen veel genoemde verwijt staat dat Top Divisierijders in de Eerste Divisie werk verrichten voor ploeg- dan wel traininsgenoten en in sommige gevallen familie. "Als dit geconstateerd wordt, zal de scheidsrechter hier tegen op moeten treden. Hulp van teamgenoten in dezelfde wedstrijd is toegestaan. In principe hebben Top Divisierijders in de Eerste Divisie geen ploeggenoten, dus die kunnen ook geen hand en spandiensten verlenen, andersom kan dit ook niet het geval zijn"

De Eerste Divisierijders
Eerste Divisierijders reageren divers maar steunen grotendeels toch Martijn de Groot in zijn oproep. De een ziet Top Divisierijders in de Eerste Divisie helemaal niet zitten of vinden het competitievervalsing. Ook vragen ze zich af waarom Top Divisierijders een start in de Eerste Divisie zouden moeten willen ambiëren. Frustatie komt ook naar boven Hans v/d Eeckhout vraagt zich bijvoorbeeld af waar hij nou zou hard voor traint, "is dit om in elke B-wedstrijd de A-rijders te volgen?"

Tim Jansen, regionaal rijdende C-rijder, is bang dat de stap voor schaatsers vanuit de regio naar de Eerste Divisie te groot wordt. Waarom mogen de Eerste Divisierijders niet net zoals de Top Divisierijders een niveau lager in de regiowedstrijden rijden? Breedijk: "Wij moeten hierin wel onderscheid maken tussen het landelijk en gewestelijk beleid. Door de komst van de regionale competities hebben gewesten op een goede manier geborgd dat gewestelijke rijder(sters) via de baancompetities, vervolgens de regionale competities en als laatste de overgang naar de landelijke competitie kunnen maken. Wij kunnen alleen maar constateren dat deze overgang voor de meeste rijder(sters) voorspoedig verloopt, dus de aansluiting is er zeker wel. "

Een andere Eerste Divisierijder Antoine de Schipper kan het de Top Divisierijders echter niet kwalijk nemen dat ze starten in de Eerste Divisie: "Ook ik hoor de verhalen in de kleedkamer en ik kan me helemaal vinden in de probleemstelling die Martijn en vele Eerste Divisierijders met hem zien. Met zijn oplossingen ben ik het helaas niet eens. Ik herken dat de wedstrijden voor een groot deel worden gemaakt door de rijders van de Top Divisie. Ik herken ook dat enkele van rijders afgelopen jaar de wedstrijd hebben beïnvloed door samen te werken met een Eerste Divisieploeg. Ik kan me ook goed voorstellen dat de overgang voor regionale rijders naar de landelijke competitie lastiger wordt. Tenslotte heb ik zelf sterk het gevoel dat ik minder kans heb om een wedstrijd te winnen. Martijn legt deels de bal en verantwoordelijkheid bij de rijders van de Top Divisie zelf door ze te vragen de Eerste Divisie te mijden. Schaatsers in de Top Divisie maken gebruik van hun recht om in onze divisie te starten en ik kan me heel goed voorstellen waarom ze dat doen. Zij hebben dit systeem niet bedacht en willen graag wekelijks rijden. Daarnaast is het voor enkelen van belang om de ranking punten, die hen worden toegekend in onze wedstrijd, te verzamelen. Ik kan ze dus ook niet kwalijk nemen dat ze ook nog hun best doen. Is dit eerlijk? Nee, maar het systeem werkt dit in de hand. Dit had je kunnen verwachten."

Ook over het punt of Top Divisierijders de Eerste Divisie meer leren koersen wordt gediscussieerd. Arnt Jalvingh reageert op Twitter bijvoorbeeld eerst met een duidelijk voorkeur voor het uitbreiden van het startaantal in de Top Divisie. Om direct er aan toe te voegen "alhoewel die Top Divisierijders ons hard leren schaatsen". Johan Bakker voelde zich daarop direct geroepen te melden dat "je van zelf de koers maken in plaats van volgen ook hard leert te schaatsen".

De Top Divisierijder
Ook Top Divisierijders Martijn Kromkamp heeft een duidelijke mening over de discussie. "Al jaren komen er klachten van Eerste Divisierijders over dit onderwerp. Top Divisierijders zouden de wedstrijden bepalen in dienst van rijders en/of teams uit de Eerste Divisie. Dit lijkt mij overdreven. Als Top Divisierijder wil je namelijk gewoon die wedstrijd winnen en en je niet bezig houden met anderen. Geloof mij, het is echt niet makkelijk om zo'n wedstrijd te winnen als Top Divisierijder, met 80 B-rijders strak in je spoor. Ik geloof ook niet dat het meerijden van Top Divisierijders het plezier wegneemt bij schaatsers uit de Eerste Divisie. En mocht dat wel het geval zijn, dan zitten die klagende rijders zelf niet op de juiste plaats. Ik geloof ook niet dat het schaatsers zijn die echt de top willen bereiken, die klagen over de gang van zaken. Het zijn juist de ambitieloze rijders uit de middenmoot, die niet verder kijken dan handhaven in de Eerste Divisie die klagen." aldus Kromkamp ,die zelf aangeeft van de startmogelijkheid in de Eerste Divisie om moverende redenen geen gebruik maakt, op de website van zijn ploeg. "maar ik kan me goed voorstellen dat er rijders zijn die dat wel doen."

Overigens kreeg Kromkamp na het plaatsen van zijn stuk op de ploegsite via Twitter bijval van Top Divisierijders.

Ook Teun Breedijk deelt de insteek van Kromkamp dat de Eerste Divisie een beloftecompetitie als opstap naar de topsport dient te zijn. En ziet dan ook geen probleem in de grootte van het Eerste Divisiepeloton ten opzichte van de Top Divisie. "Met het aantal van 100 biedt dit de sporters die uit gewesten komen en sporters die al langer acteren op het Eerste Divisieniveau, meer kansen om door te groeien naar een hoger niveau. Het is zodoende niet alleen een kweekvijver voor de topdivisie maar ook een soort 'master-class' voor de talenten. "

Natuurijs
Blijkbaar was er overigens bij de Eerste Divisierijders ook nog een pijnpunt van verleden jaar. Zo ageerde enkele rijders tegen het feit dat slechts de eerste dertig uit de Eerste Divisie in natuurijswedstrijden mogen starten. "Als wij het vorige punt doortrekken naar het Top(sport) niveau moeten wij ook eerlijk naar elkaar zijn en moet je constateren dat 30 Eerste Divisie rijders voldoende is, en dat deze 30 rijders ook nadrukkelijk een kans krijgen om zich op Top niveau te profileren." Aldus Breedijk. Over het feit dat sommige Eerste Divisierijders die vorig seizoen buiten de top-30 vielen zich wel 'brutaal' bij de wedstrijdorganisatie konden inschrijven reageert Breedijk dat dit in principe niet mogelijk is en dat dit "absoluut niet zou moeten worden toegestaan, maar soms zal er best wel eens wat fout gaan. Op dit moment zijn wij bezig met een inschrijvingssysteem, dat het voor de zogenaamde 'brutalen'  onmogelijk zal maken om zich in te schrijven."

Sponsoren
"Zo doorgaan zorgt er ook voor dat Sponsors afhaken, het is al moeilijk om ze te vinden, en zich af gaan vragen of het nog wel zin heeft om te sponsoren. Het podium wordt bezet door Top Divisierijders en een enkele Eerste Divisierijders. Waar doen we het voor. Zeker in deze economische moeilijke tijden, die nog zwaarder worden in de toekomst." aldus Marjo Hin van stichting Marino. Martien Pater, kersvers co-sponsor van het Eerste Divisieteam De Gouse/Smartcap deelt die angst; "Als ik dan - als sponsor - naar het resultaat van dit alles kijk, heb ik te maken met ontevreden c.q. gefrusteerde rijders, gemiste kansen op podiumplaatsen, een uitslag, die voor niemand te begrijpen is en een wedstrijdverslag waarin de boventoon wordt gevoerd door de verrichtingen van de A-rijders ! De lol is er - ook voor mij als sponsor - dan snel van af bij een wedstrijd waarbij het plezier voorop hoort te staan. Ik kan mij niet voorstellen dat er 1 rijder uit de Topdivisie is, die het hier niet mee eens is! Ik ondersteun dus volledig de 'hartekreet' van Martijn de Groot, gericht aan de rijders uit de Topdivisie niet langer deel te nemen aan de wedstrijden van de 1e Divisie."

Geconfronteerd met de vraag hoe hij reageert op sponsoren die hun plezier in de sport verliezen zegt marathoncoordinator Teun Breedijk: " Sponsoren hebben natuurlijk een belangrijke bijdrage in het geheel. Sommige sponsoren doen dat vanuit een persoonlijke relatie met een sporter, andere sponsoren hebben een opleidingsploeg in de Eerste Eivisie rijden. De Eerste Eivisie krijgt door de deelname van Top Divisierijders en de komst van opleidingsploegen van Top Divisiesponsoren extra belangstelling en daarmee ook uitstraling. Ook speelt hierin de mate van professionaliteit een rol; die neemt niet alleen toe bij de rijders in de Top Divisie maar ook bij de sponsoren. "

De oplossing?
Dat er een probleem, wantrouwen, of in elk geval een botsing van belangen, is is duidelijk. Hoe dit op te lossen blijft een moeilijk verhaal. Het laten starten van de reserverijders in de Top Divisie word door veel respondenten genoemd als een oplossing. Breedijk ziet dit in elk geval niet zo: "De marathonsport op kunstijs is een sport die moeilijk voor publiek is te volgen. Breid je het aantal deelnemers per wedstrijd uit, dan komt dat aspect in het geding. Maar het allerbelangrijkste is dat de marathonsport binnen de KNSB benoemd is als topsport. Binnen deze context kun je constateren dat 'slechts' 60 rijders dit topsport niveau goed aan kunnen. "

De toekomst
Belangrijkste voor de sport zal in elk geval zijn dat de KNSB luistert naar een duidelijk sprekend Eerste Divisiepeloton met hun eigen van de Top Divisie losstaande belangen. Hiervoor is in het verleden al een platform opgericht dat als gesprekspartner moet fungeren met de bond. Toch lijkt dit op dit moment niet goed te lopen. Oordelen over het waarom hiervan is van afstand moeilijk te doen. Of het nu de KNSB is die niet luistert, of de Eerste Divisie die niet hard of duidelijk genoeg roept, doet eigenlijk niet ter zaken. Voor het belang van de breedte van de marathonschaatssport zou het belangrijk zijn dat beide partijen elkaar goed kunnen vinden en elkaar ook begrijpen. Ook zullen de Top Divisieploegen moeten nadenken over hoe zij willen dat de aanwas van nieuwe rijders het beste kan verlopen. Want dat de Eerste Divisie daar een belangrijke rol in speelt staat buiten kijf.